13.12.2010 tarihinde İlçemiz Orhangazi İlköğretim Okulu'nun konferans salonunda Esenyurt Kaymakamı Halil UYUMAZ başkanlığında İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından düzenlenen seminer programına, tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve temsilcileri, ilçemizdeki okullarından müdür ve öğretmenler, ilçemizde görev yapan din görevlerinin ve basın mensupların katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından açılış konuşması yapan Esenyurt İlçe Kaymakamı Halil UYUMAZ konuşmasında;

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğduklarını, yeni ilçe olan Esenyurtta örnek bir çalışmanın başlatıldığını, İlçe İnsan Hakları Kurulunun aldığı karar çerçevesinde eğitimcilerin eğitimi diyebileceğimiz çalışmanın başlangıcı olduğu ve devamı niteliğinde 15.12.2010 tarihinde Esenyurt Kültür Merkezinde Konferansın düzenleneceğini söyledi.

Üniversitelerimizle ilişki içinde İnsan Hakları Eğitimlerini sürekli hala getirmek istediğini, İlçemizdeki sağlık mensupları, Öğretmenlerimize ve diğer kamu görevlerine ayrı bir eğitimdüzenleyip insan haklarıyla ilgili konuları herkese duyurabilmeyi amaçladıklarını,büyük bir ilçe olduğumuzu, 450 bin nüfuslu ilçemizde 90 yakın öğrenci bulunduğunu, hem sayı, hem de nitelik bakımından büyük olan bu kitleyi bir araya toplamak mümkün olmadığını, kendisi ve İlçe İnsan Hakları Komisyon üyelerinin fikirleriyle böyle bir karar aldıklarını, projenin amacı her birimde çekirdek eleman yetiştirmek olduğunu, insan hakları konusunda elemanlarla, insan hakları ile ilgili eğitimi kurumsallaştırmak, sürekli hala getirmek ve daha pratik hala getirmek istediklerini söyledi.

'İki grup insan var. Kendi haklarını bilen ve bilmeyen insanlar. İnsan hakları ihlallerini ne kadar tehlikeliyse, insanın kendi haklarını bilmemesi de o kadar tehlikelidir. Birçok düşünür diyor ki İnsan Hakları ihlalin en büyük kaynağı insan haklarını bilmemesidir.' dedi.

İnsan Hakları Kurulunun üç tane komisyonu olduğu,bu çalışmalarında İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu tarafındandüzenlediği bir çalışma olduğunu ve birçok sivil toplum kuruluşların çalışmalarından dolayı kutladığı ve çalışmalarını Esenyurt İlçe İnsan Hakları Kurulunun çalışmaların çerçevesinde düzenlemek istediklerini,

Esenyurt İlçe İnsan Hakları Kurulunun basına açık olarak İnsan Hakları Kurulu toplantılar düzenlendiğini, örnek ilçelerden olduğumuzu, her ay düzenli olarak toplanan kurulda ilçemiz daire müdürlerinin ilgili konular hakkında bilgi verdiklerini, kurul üyeleri ve basın mensuplarının sorularına cevap verildiğini, böylece konuları eleştirilen bir biçimde yapıcı çözümler üretildiğini,

Eğitim, Engelli vatandaşların sorunları ve haklarını, Sağlık konusunda, aile hekimliği, güvenilir gıda ve gıda denetimleri konularınımasa yatırıldığını ve İlçemizdeki sorunları çözümlenmesi noktası çalıştıklarını söyledi.

Konferans bölümde Fatih Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILMAZ, Arş. Gör. Samet İLDEŞ, Arş. Gör. M. Kerem OSMANOĞLU' nunkonuşmacı olarak katıldığı seminerde;

 • İnsan Haklarının tanımı,
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin yayınlaması,
 • Tarihte İnsan haklarının temel hak ve özgürlükler,
 • Anayasalarsa İnsan Hakların düzenlemeleri,
 • 12-75 maddeler arası Temel Haklar ve Hürriyetlerin açıklanması,
 • Devletten bir şeyler beklenen ve devletin tedbir aldığı maddeler,
 • Siyasal haklar ve ödevler,
 • Seçme seçilme hakları,
 • Engelli Hakları,
 • Toplum Engellilere bakış açısı,
 • Sakat ve özürlü kavramlarının açıklamaları,
 • Engelli kavramının kullanılması gerektiği,
 • İnsan Hakları Sözleşmeleri,
 • AİM sözleşmesi 14.maddesi,
 • Kadın Hakları Komitesi,
 • Çocuk hakları sözleşmesi,
 • Engelli Hakları sözleşmesi,
 • Türkiye ve Engelli hakları,
 • Toplumda beklentiler üzerine yaptığı çalışmalar,
 • 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlükler,
 • Somut ve soyut yasaklar,
 • Durdurma rejimi, savaş, sıkıyönetim, seferberlik durumlarında İnsan Hakları,
 • Dokunulmazlık Hakları,
 • Anayasa bireysel başvuru hakkı

Konuları hakkında bilgi veren öğretim üyeleri, katılımcıların soruları cevapladı. Eğitime katılanları İlçe Kaymakamı Halil UYUMAZ tarafından katılım sertifikası verildi.